Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Các hình thức kỷ luật lao động

Khi Người lao động vi phạm các quy định về kỷ luật lao động (được quy định trong Bộ luật lao động và Nội quy lao động của công ty), thì phía Người sử dụng lao động có quyền xem xét, xử lý kỷ luật và áp dụng các hình thức (xử lý) kỷ luật. Tuy nhiên, cần lưu ý là các hình thức kỷ luật phải thực hiện theo quy định, chứ không phải và không thể muốn "xử" kiểu gì cũng được. Chẳng hạn như kỷ luật bằng hình thức "phạt tiền" là sai quy định.

Việc xử lý kỷ luật lao động phải được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật lao động. Cụ thể là phải tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật công khai, với sự tham gia của người lao động vi phạm (ảnh minh họa)Dưới đây là bảng tóm lược các hình thức kỷ luật lao động:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét