Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được công ty A tuyển dụng (công ty A có chức năng và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động) sau đó làm việc cho công ty B. Người lao động chịu sự điều hành của công ty B, nhưng vẫn duy trì quan hệ lao động với công ty A. Hoạt động cho thuê lại lao động được quy định tại Bộ luật lao động (2012), và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

(ảnh minh họa)


Dưới đây là bảng tóm lược về cho thuê lại lao động:
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét