Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Hồ sơ, thủ tục xin hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho Người lao động

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Theo quy định tại Luật việc làm, trong trường hợp có nhu cầu, nhưng khó khăn về kinh phí, trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho Người lao động để bảo đảm việc làm, ổn định sản xuất kinh doanh - thì Người sử dụng lao động (doanh nghiệp) có thể gửi hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí đến Sở LĐTBXH để được xem xét, hỗ trợ. Đây cũng là một trong những chế độ chính sách của Bảo hiểm thất nghiệp.

Để có thể xin hỗ trợ kinh phí, Doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh tốt, hiệu quả (ảnh minh họa)

Dưới đây là bản tóm lược hồ sơ và thủ tục xin hỗ trợ kinh phí. Cần lưu ý: đây là vấn đề mang tính lý thuyết. Trên thực tế, để xin được kinh phí hỗ trợ hoàn toàn không phải đơn giản, và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan, lẫn khách quan khác.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét