Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Hợp đồng lao động & nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy nội dung hợp đồng lao động gồm những gì?

Nội dung hợp đồng lao động gồm những gì ta? (ảnh minh họa)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét