Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Thời gian làm việc & Thời gian nghỉ ngơi


Pháp luật quy định ngoài thời gian làm việc, Người sử dụng lao động phải sắp xếp và tạo điều kiện cho Người lao động được nghỉ ngơi. Cụ thể là nghỉ chuyển ca, nghỉ hàng ngày, hàng tuần, hàng năm và cả nghỉ lễ... Vậy cụ thể quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi là như thế nào?

Người lao động làm việc không quá 8 giờ/ngày, trong điều kiện bình thường (ảnh minh họa)  


..................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét