Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Thủ tục hưởng Trợ cấp thất nghiệp

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Người lao động có tham gia bảo hiểm thất nghiệp (đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc, dành cho đối tượng là Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn), được hưởng các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Trong đó có chế độ hưởng "trợ cấp thất nghiệp" trong trường hợp mất việc làm mà chưa tìm được việc làm mới. Thủ tục hưởng Trợ cấp thất nghiệp như sau:

Khi mất việc làm, Người lao động có thể được hưởng Trợ cấp thất nghiệp (ảnh minh họa)

...............

Bài liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét