Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Danh mục Phiếu giao nhận hồ sơ - thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT


(ảnh minh họa)

..............
Chờ bổ sung nội dung
Stt
Hồ Sơ
Xem Ngày áp dụng
1PGNHS 301: Chốt sổ BHXH (bao gồm chốt sổ cho người tham gia dừng đóng BHXH tại một đơn vị hoặc ghi, chốt lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp)
14/10/2016
2PGNHS 302: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH.
14/10/2016
3PGNHS 303: Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH.
14/10/2016
4PGNHS 304: Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc
14/10/2016
5PGNHS 305: Cấp lại sổ BHXH do mất .
14/10/2016
6PGNHS 306: Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng.
14/10/2016
7PGNHS 308: Xác nhận đang tham gia BHXH; Xác nhận tham gia BHYT liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec
14/10/2016
8PGNHS 309: Thu hồi sổ BHXH đã chốt của NLĐ đóng BHXH đã nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ
22/02/2016
9PGNHS 310: Bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước
01/04/2016
10PGNHS 311:Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH (Áp dụng đối với trường hợp người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH)
22/02/2016
11PGNHS 313: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước 1995 hoăc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã
14/10/2016
12PGNHS 314: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH
01/04/2016
13PGNHS 314b: Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước
22/02/2016
14PGNHS 316: Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
01/04/2016
15PGNHS 317: Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ sau đó tiếp tục tham gia BHXH hoặc không tiếp tục tham gia; hoặc chốt sổ cho trường hợp đơn vị đã giải thẻ phá sản đã tất toán thu
14/10/2016
16PGNHS 320: Rà soát, nhập thông tin trên sổ BHXH, điều chỉnh thông tin của người lao động trên cơ sở dữ liệu
10/04/2017
17PGNHS 333-333a: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ
22/02/2016
18PGNHS 401: Đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng
01/04/2016
19PGNHS 402: Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng, điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục
16/01/2017
20PGNHS 403: Cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin, Đơn vị có nhu cầu thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trước khi gia hạn thẻ BHYT (tự động)
09/08/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét