Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh

Mọi doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) trong quá trình sử dụng/hợp đồng với người lao động đều phải thực hiện việc đăng ký lao động, báo cáo tình hình sử dụng lao động, cũng như thực hiện việc đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN). Trong đó, cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp đóng trụ sở được gọi là cơ quan quản lý nhà nước về BHXH. Vậy khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, tức là chuyển trụ sở từ địa phương này đến địa phương khác, thì phải thực hiện việc chuyển cơ quan BHXH quản lý theo trình tự, thủ tục như thế nào?
(ảnh minh hoạ)

Giả sử tình huống như sau: Công ty A hiện đang đăng ký trụ sở chính quận 10, TP. Hồ Chí Minh và đang tham gia đóng BHXH cho nhân viên, nay chuyển trụ sở chính về tỉnh Đồng Nai, thì công ty A cần làm những thủ tục gì để chuyển sang cơ quan BHXH quản lý mới.

BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Sau khi công ty đã thay đổi GCNĐKDN, hoàn tất việc chuyển địa điểm trụ sở thì công ty cần làm những thủ tục hồ sơ để chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm sang Cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới (Theo công văn số 1366/BHXH-THU (hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN)) như sau:

Bước 1: Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN và chốt sổ BHXH đối với cơ quan BHXH nơi đi

Thành phần hồ sơ:

– Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản)

– Giấy phép kinh doanh bản sao (01 bản)

– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)

– Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao)

Bước 2: Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan BHXH nơi đến

Thành phần hồ sơ:

– Bộ hồ sơ cơ quan BHXH gửi về như ở trên

– Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 101, 02 bản)

– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản)

– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)

– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)

– Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản)

Nguồn: BHXHVN

.........

Bảng tóm lược:TÊN THỦ TỤC
Chuyển cơ quan BHXH quản lý 
khi thay đổi địa điểm kinh doanh
Cơ sở pháp lý: Công văn số 1366/BHXH-THU (hướng dẫn quy trình chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN)
Trình tự, thủ tục: Bước 1: Báo giảm BHXH, BHYT, BHTN và chốt sổ BHXH đối với cơ quan BHXH nơi đi

Hồ sơ:

– Phiếu giao nhận hồ sơ ngưng tham gia BHXH (mẫu 106, 02 bản)
– Giấy phép kinh doanh bản sao (01 bản)
– Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
– Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 thẻ/người)
– Chứng từ nộp tiền – nếu có (Bản sao)

Bước 2: Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan BHXH nơi đến

Hồ sơ:

– Bộ hồ sơ cơ quan BHXH gửi về như ở trên
– Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 101, 02 bản)
– Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT (mẫu 01/ĐKBB, 01 bản)
– Quyết định thành lập hoặc Giấy phép kinh doanh/hoạt động (Bản sao có chứng thực)
– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS, 01 bản)
– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH lần đầu (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người)
– Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT của cơ quan BHXH tham gia trước đó (mẫu C12-TS, 01 bản)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét