Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Hết hạn HĐLĐ với cán bộ Công đoàn cơ sở, nay công ty không gia hạn có được không?

Hỏi: Kính gửi các luật sư. Công ty tôi có một trường hợp như sau: Anh A nguyên trước đây là một trưởng bộ phận, đã về hưu năm 2015, đã giải quyết mọi thủ tục hưu trí theo đúng quy định. Sau đó, công ty có ký lại một hợp đồng lưu dụng với anh A làm việc thêm 1 năm (năm 2016) và nay hợp đồng này cũng sắp hết hạn. Hiện nay, công ty không muốn tiếp tục ký hợp đồng với anh A nữa (vì đã có người đủ khả năng thay thế). Tuy nhiên, có một vấn đề là hiện nay anh A là thành viên trong Ban chấp hành công đoàn cơ sở của công ty – nhiệm kỳ hết năm 2017. Theo điều 192 Bộ luật lao động qui định: Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ. Vậy chúng tôi muốn hỏi là trong trường hợp này chúng tôi không gia hạn hợp đồng với anh A thì có gì sai luật không? Hoặc có cách giải quyết nào không? Rất mong được tư vấn giải quyết. Công ty xin chân thành cám ơn. (Kh T.)

NLĐ là cán bộ Công đoàn được quyền gia hạn HĐLĐ đến hết nhiệm kỳ (ảnh minh hoạ)


Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Như anh đã tìm hiểu, tại BLLĐ (2012) đã quy định như vậy, thì không gì khác hơn là công ty phải tôn trọng và thực hiện đúng. Tức là sau khi hết hạn HĐLĐ, hai bên sẽ gia hạn thêm một thời gian bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở. Tất nhiên là với điều kiện NLĐ có nguyện vọng tiếp tục làm việc.

Tôi cũng muốn nói rõ hơn là không chỉ tại Điều 192 BLLĐ (2012) quy định như vậy, mà trong Luật công đoàn (năm 2012) còn quy định rõ hơn như sau:

Điều 25. Bảo đảm cho cán bộ công đoàn

1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ.

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tóm lại, nếu công ty không gia hạn HĐLĐ với người cán bộ công đoàn đang trong nhiệm kỳ là sai luật và không có cách nào khác.

..........

Quy định tại BLLĐ (2012):

Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.


2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cấp trên cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

3. Bảo đảm các điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định tại Điều 193 của Bộ luật này.
4. Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế phối hợp hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

5. Tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở trước khi ban hành các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách đối với người lao động.

6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.


7. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở.

Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục, trình tự do pháp luật quy định.
Quý vị hãy gửi câu hỏi đến email ecolaw2@gmail.com - để được luật sư tư vấn (hoàn toàn miễn phí). Nội dung và câu hỏi gửi đến càng chi tiết, đầy đủ, thì nội dung trả lời sẽ càng chính xác, hiệu quả.  Các câu hỏi - đáp (được mã hoá tên, địa chỉ để bảo mật) sẽ được đăng trên blog này để mọi người cùng tham khảo, phổ biến pháp luật.


Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự blog - địa chỉ tin cậy của mọi người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét