Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

Bảng chấm công (biểu mẫu)

Bảng chấm công được phía NSDLĐ lập, nhằm theo dõi, chấm công ngày làm việc, nghỉ phép, làm thêm giờ ... vv  của NLĐ. Số liệu trong Bảng chấm công dùng làm cơ sở để thanh toán tiền lương hàng tháng, theo dõi ngày nghỉ phép, chế độ, cũng như đánh giá về mặt kỷ luật lao động ... đối với từng NLĐ. Nói chung đây là một tài liệu cơ bản và không thể thiếu trong quá trình thực hiện một HĐLĐ tại bất kỳ doanh nghiệp nào. 

Chấm công cần chính xác, đầy đủ (ảnh minh hoạ)Thông thường, Bảng chấm công được lập từng Tháng, theo mẫu chung áp dụng trong toàn công ty và mỗi Phòng/Bộ phận lập thành 1 bảng riêng. (Nếu doanh nghiệp nhỏ khoảng vài chục NLĐ thì có thể lập chung một Bảng). Trưởng các Phòng và Phòng Nhân sự sẽ cùng phối hợp theo dõi và chấm công cho NLĐ.

Hiện nay, tốt nhất là làm Bảng chấm công điện tử, bằng phần mềm Excel. Hầu hết các doanh nghiệp đều làm bằng Excel.

Để thống nhất và dễ hiểu, thông thường phía dưới Bảng chấm công sẽ có phần hướng dẫn cách ghi, đánh dấu. Chẳng hạn nếu NLĐ làm việc ngày nào thì đánh dấu "X", nếu nghỉ có phép thì đánh chữ "P" ... cuối tháng sẽ tổng hợp lại.

Lưu ý là: việc chấm công cần bảo đảm chính xác, đầy đủ và lưu lại cẩn thận, để khi cần có thể truy xuất thông tin dễ dàng. Trong những trường hợp NLĐ nghỉ việc nhiều ngày không lý do, có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động, thì ngoài việc chấm công chung, cần phải lập thành Biên bản ghi nhận, với sự xác nhận của những người làm chứng trong công ty (biết về sự việc).

Dưới đây là một mẫu Bảng chấm công mà các doanh nghiệp có thể tham khảo.


.........Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét