Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Mức lương tối thiểu & Mức lương cơ sở năm 2019 (sơ đồ)


CLB GĐNS

Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, áp dụng cho đối tượng là NLĐ làm việc theo HĐLĐ, dùng làm căn cứ để trả lương và tính các chế độ khác (BHXH, BHYT, BHTN). NSDLĐ không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu. Còn Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, áp dụng cho đối tượng: cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Làm căn cứ để tính mức lương trong bảng lương, phụ cấp và các chế độ khác (BHXH, BHYT, BHTN). Hàng năm, tuỳ tình hình biến động giá cả, trượt giá đồng tiền ... Chính phủ có thể ban hành Nghị định mới, điều chỉnh mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu.

<< Mức lương cơ sở và Mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng, nhưng hàng hóa, vật giá ... cũng tăng dữ quá (ảnh minh họa)

Dưới đây là tóm lược về Mức lương tối thiểu vùng và Mức lương cơ sở áp dụng trong năm 2019.


.....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét