Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thử việc (sơ đồ)

CLB GĐNS

Thử việc là việc NSDLĐ và NLĐ thỏa thuận về việc làm thử trước khi tuyển dụng chính thức. Nội dung thử việc ghi trong HĐLĐ hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Dưới đây là sơ đồ tóm lược về thử việc - quy định tại Bộ luật lao động 2019.

< Nếu NLĐ làm thử không đạt, thì hai bên sẽ kết thúc mối quan hệ lao động với nhau (ảnh minh họa)


.....

Sơ đồ tóm lược

 1. Hợp đồng lao động & nội dung hợp đồng lao động
 2. Các loại hợp đồng lao động
 3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 4. Ai là người có thẩm quyền giao kết/ký Hợp đồng lao động?
 5. Các giai đoạn của một HĐLĐ
 6. Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ 
 7. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Người lao động
 8. Thời gian làm việc & Thời gian nghỉ ngơi
 9. Làm thêm giờ, Làm việc ban đêm là gì?
 10. Lương làm thêm giờ & lương làm việc ban đêm
 11. Nghỉ trong giờ làm việc & Nghỉ chuyển ca
 12. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (từ 1/1/2018)
 13. Mức lương tối thiểu & Mức lương cơ sở năm 2019 (sơ đồ)
 14. Mức lương tối thiểu & Mức lương cơ sở năm 2018 (sơ đồ)
 15. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/06/2017
 16. Thủ tục, trình tự đăng ký, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (sơ đồ)
 17. Sổ BHXH: NLĐ có quyền giữ và quản lý sổ của mình
 18. Các chế độ của Bảo hiểm xã hội
 19. Trợ cấp thất nghiệp là gì?
 20. Thủ tục hưởng Trợ cấp thất nghiệp
 21. Hồ sơ, thủ tục xin hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho Người lao động
 22. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
 23. Những công việc không được sử dụng lao động nữ
 24. Cho thuê lại lao động
 25. Các hình thức kỷ luật lao động
 26. Các giai đoạn giải quyết một vụ án lao động

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét