Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

Việc thông báo cho Sở LĐTBXH khi công ty chấm dứt HĐLĐ vì lý do thay đổi cơ cấu

Hỏi: Xin chào luật sư, công ty chúng tôi muốn được tư vấn trường hợp sau: Do nhu cầu thay đổi cơ cấu tổ chức, công ty dự định sẽ tiến hành cho thôi việc 3 nhân sự từ ngày 1/1/2019 tới đây (hôm nay là ngày 5/12/2018). Theo chúng tôi được biết thì khi chấm dứt HĐLĐ công ty phải gửi văn bản thông báo cho Sở LĐTBXH, nhưng từ ngày 15/12/2018 thì không cần thực hiện quy định này nữa (quy định tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP). Để cho an tâm, chúng tôi muốn hỏi là: trong trường hợp, nếu sau ngày 15/12/2018, công ty thông báo cho 3 người lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức nên công ty tiến hành cho họ thôi việc từ 01/01/2019 thì công ty sẽ không cần tiến hành thủ tục thông báo cho Sở LĐTBXH nữa có phải không ah? Kính mong được quý luật sư giải đáp và hướng dẫn, xin chân thành cám ơn. (Th. B)

<< Khi chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ phải bảo đảm thời gian báo trước cho NLĐ (ảnh minh họa)

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Quy định về nghĩa vụ đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên tai

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Theo quy định tại Luật phòng, chống thiên tai 2013, Nhà nước, các tổ chức, và công dân từ 18 tuổi trở lên đều có quyền và nghĩa vụ tham gia phòng, chống thiên tai thông qua nhiều hình thức. Trong đó có việc Doanh nghiệp và NLĐ phải "đóng góp bắt buộc" vào Quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm. Đây là một nội dung mà Giám đốc nhân sự và NLĐ cần biết và thực hiện.

<< NLĐ có nghĩa vụ mỗi năm đóng góp 1 ngày lương vào Quỹ phòng, chống thiên tai (ảnh minh họa)Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Quy chế Hội nghị Người lao động (biểu mẫu)

Trong quy định về "dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc", có quy định về "Hội nghị người lao động". Hội nghị người lao động là một hình thức của đối thoại tại nơi làm việc, do người sử dụng lao động và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở tổ chức thực hiện.  Hội nghị người lao động được tổ chức ít nhất một năm một lần, theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu. Để có thể tổ chức tốt và hiệu quả Hội nghị người lao động, các doanh nghiệp cần xây dựng Quy chế Hội nghị người lao động. 

<< Hội nghị người lao động được tổ chức mỗi năm ít nhất 1 lần (ảnh minh họa)

Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc - (Biểu mẫu)

Để thực hiện nguyên tắc dân chủ tại cơ sở, theo quy định NSDLĐ có trách nhiệm bảo đảm và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Để thực hiện hiệu quả quy định trên, doanh nghiệp cần xây dựng và ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

<< Đối thoại giữa NLĐ và NSDLĐ cần được tổ chức thường xuyên, định kỳ (ảnh minh họa)

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Đối thoại tại nơi làm việc & Hội nghị người lao động

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu 

Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012, trong quá trình sử dụng lao động, NSDLĐ có trách nhiệm tổ chức đối thoại với NLĐ tại nơi làm việc. Mục đích đối thoại là nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc. Về hình thức, có thể đối thoại trực tiếp giữa NSDLĐ và NLĐ theo từng trường hợp; nhưng đồng thời mỗi năm còn phải tổ chức đối thoại ít nhất một lần với toàn thể NLĐ - gọi là "Hội nghị người lao động".

<< Một NLĐ đang phát biểu tại một cuộc đối thoại tại nơi làm việc (ảnh minh họa, nguồn: internet)

NĐ số 149/2018/NĐ-CP - quy định chi tiết khoản 3 điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc


Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 (thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP), quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người sử dụng lao động).<< Theo quy định, NSDLĐ phải công khai cho NLĐ biết nhiều vấn đề như: tình hình sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể, việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... vv

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

NĐ số 148/2018/NĐ-CP - sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05/2015/NĐ-CP về HĐLĐ và xử lý kỷ luật lao động

Nghị định 148/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05/2015/NĐ-CP về HĐLĐ và xử lý kỷ luật lao động. Tuy sửa đổi không quá nhiều, nhưng đều là những nội dung và thay đổi quan trọng, mà Giám đốc nhân sự cần phải cập nhật, nắm rõ. CLBGĐNS Blog sẽ từng bước giới thiệu và cập nhật trong các bài viết đăng trong Blog này. 

<< Nhiều điểm mới cần lưu ý trong văn bản này (ảnh minh họa)

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Quy định mới về mức đóng BHYT từ ngày 1/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trong đó quy định mức đóng BHYT. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2018, đồng thời thay thế cho Nghị định 105/2014/NĐ-CP. 

<< Từ ngày 1/12/2018 sẽ có một số thay đổi trong quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Cụ thể là thế nào hè? 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP - quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (2014), CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1/12/2018, thay thế Nghị định 105/2014/NĐ-CP. 

<< Bảo hiểm y tế (chăm sóc trong khám, chữa bệnh) là một chế độ bảo hiểm quan trọng, vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ (tham gia) của NLĐ (ảnh minh họa)    Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Mỗi năm, với tư cách là NSDLĐ, doanh nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của mình, tự kết luận việc kiểm tra và có trách nhiệm gửi Báo cáo tự kiểm tra cho cơ quan nhà nước về thanh tra lao động khi có yêu cầu bằng văn bản. Việc báo cáo thực hiện trực tuyến và theo mẫu (qua mạng internet). Vấn đề này được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH của BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

<< Nhớ tự kiểm tra để tránh bị "tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau" nhé! (ảnh minh họa)