Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Luật bảo hiểm y tế & Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành



(ảnh minh hoạ)















>> Luật bảo hiểm y tế (2014)


Văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế

Ngày
Tên, số hiệu văn bản
Nội dung
Ghi chú

NGHỊ ĐỊNH

































7/10/2018
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
Có hiệu lực từ ngày 1/12/2018
31/08/2018
Sửa đổi một số điều NĐ 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế

24/12/2016
Nghị định số 166/2016/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN








15/11/2014
Nghị định số 105/2014/NĐ-CP Quy định, hướng dẫn một số điều Luật BHYT
Hết hiệu lực từ ngày 1/12/2018; thay thế bởi Nghị định 146/2018/NĐ-CP




















THÔNG TƯ 


































24/11/2014
Thông tư liên tịch số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

17/11/2014
Thông tư số 40/2014/TT-BYT Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT





















QUYẾT ĐỊNH






































14/04/2017
Quyết định 595/QĐ-BHXH Về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT






































CÔNG VĂN




























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét