Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Luật công đoàn & Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành

Luật công đoàn quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.Click để xem >> Luật công đoàn (năm 2012)

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật công đoàn

Ngày
Tên, số hiệu văn bản
Nội dung
Ghi chú

NGHỊ ĐỊNH


24/10/2014
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP Về thành lập tổ chức chính trị, chính trị xã hội tại doanh nghiệp

26/11/2013
Nghị định số 200/2013/NĐ-CP Quy định điều 11 Luật công đoàn về trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội

21/11/2013
Nghị định số 191/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết tài chính Công đoàn

10/05/2013
Nghị định số 43/2013/NĐ-CP Quy định điều 10 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ


TỔNG 
LIÊN ĐOÀN 
LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM


07/02/2017
Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ  Về công tác nhân sự BCH tại Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

31/12/2014
Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ Về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp

04/03/2014
Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ
Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn VN

07/03/2014
Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ Quy định về đóng đoàn phí công đoàn

29/11/2013
Hướng dẫn số 1803/HD-TLĐ Quy định về đóng đoàn phí công đoàn
hết hiệu lực. Thay thế bởi Hướng dẫn 258/HD-TLĐ
30/07/2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét