Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Thời gian báo trước 45 ngày khi muốn nghỉ việc là ngày làm việc hay ngày lịch?

Hỏi: Thưa các luật sư, tôi làm việc tại một công ty tới nay đã trên 5 năm, HĐLĐ của tôi thuộc loại không xác định thời hạn. Nay tôi muốn xin nghỉ việc và qua tìm hiểu tại điều 37 Bộ luật lao động thì tôi phải thông báo trước cho công ty là 45 ngày. Vậy xin hỏi 45 ngày ở đây là ngày làm việc hay là 45 ngày theo lịch. Mong nhận được hồi âm, xin cám ơn. ( V. Tran)

NLĐ muốn nghỉ việc phải báo trước cho NSDLĐ theo quy định (ảnh minh hoạ)


Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Đúng như bạn nói, tại Điều 37 BLLĐ (năm 2012) quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của NLĐ. Tức là quyền "nghỉ việc" của NLĐ.

Theo đó, ngoài việc quy định các trường hợp, điều kiện để NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ, tại Khoản 2 và Khoản 3 có quy định về trách nhiệm phải thông báo trước cho NSDLĐ. Tuỳ theo từng loại hợp đồng, mà thời gian báo trước sẽ khác nhau.

Cụ thể, đối với trường hợp HĐLĐ không xác định thời hạn như của bạn, quy định như sau: "Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này". (Ghi chú: Điều 156 là trường hợp lao động nữ mang thai).

Chúng ta thấy trong điều luật ghi rõ là "ít nhất 45 ngày" mà không có giải thích thêm. Như vậy có thể hiểu đây là ngày lịch. Tức là đúng 45 ngày (mà không "trừ ra" các ngày lễ hay ngày nghỉ, hay còn gọi là "ngày làm việc").  

Như vậy: nếu bạn không thuộc trường hợp lao động nữ mang thai, thì bạn cần phải gửi văn bản thông báo trước ít nhất 45 ngày. 

Chúng tôi muốn lưu ý thêm là bạn cần nêu rõ lý do nghỉ việc một cách hợp lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 BLLĐ (2012) khi gửi đơn xin nghỉ việc, để được công ty chấp thuận.

......

Quy định tại Bộ luật lao động (năm 2012) 

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:


a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai


Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.Quý vị hãy gửi câu hỏi đến email ecolaw2@gmail.com - để được luật sư tư vấn (hoàn toàn miễn phí). Nội dung và câu hỏi gửi đến càng chi tiết, đầy đủ, thì nội dung trả lời sẽ càng chính xác, hiệu quả.  Các câu hỏi - đáp (được mã hoá tên, địa chỉ để bảo mật) sẽ được đăng trên blog này để mọi người cùng tham khảo, phổ biến pháp luật.


Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự blog - địa chỉ tin cậy của mọi người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét