Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Thư mời thử việc tại công ty

Trong quá trình truyển dụng lao động, thông thường sau vòng sơ tuyển, phỏng vấn và nếu ứng viên đạt những yêu cầu cơ bản, doanh nghiệp/NSDLĐ sẽ gửi thư mời ứng viên vào thử việc, thay vì ký HĐLĐ ngay. Để tránh những hiểu lầm hoặc tranh chấp không đáng có về sau, trong thư mời thử việc cần ghi đầy đủ và cụ thể những nội dung cơ bản nhất như: thời gian thử việc, lương thử việc, chế độ và các quy định trong làm việc ...vv. Những nội dung này có thể được hai bên trao đổi, thoả thuận thêm và ghi nhận trong Hợp đồng thử việc (nếu hai bên sẽ ký hợp đồng này). 

Thử việc là công đoạn/thủ tục quan trọng nhất trong quá trình tuyển dụng (ảnh minh hoạ)


Dưới đây là một mẫu Thư mời thử việc, mà công ty luật Ecolaw đã soạn thảo cho khách hàng.

Bài tham khảo:  Quy định về thử việc

..............

   
CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/2017/TM-XXX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM ngày ….. tháng 5 năm 2017


THƯ MỜI 

(V/v: Vào thử việc tại Công ty TNHH XXX) 

Kính gửi:      Chị NGUYỄN YYYTiếp theo các cuộc phỏng vấn và trao đổi trực tiếp vừa qua, nay Công ty TNHH XXX vui mừng gửi thư này chính thức mời chị tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Khởi đầu bằng việc thử việc – theo qui định tại các điều 26, 27, 28 và 29 Bộ luật lao động năm 2012.

Quá trình thử việc của chị sẽ được thực hiện theo các điều kiện và tiêu chí sau đây:

1. Vị trí thử việc: Nhân viên Phòng pháp lý.

2. Bộ phận làm việc: Phòng Hành chính - Pháp lý.

3. Thời gian thử việc: 60 ngày (bao gồm ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ (nếu có)).

4. Thời gian bắt đầu thử việc: Thứ Hai, ngày 15/5/2017.

5. Thời gian làm việc:

- 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Sáu hàng tuần (nghỉ trưa 12h00 - 13h00).

- 8h00 -12h00 ngày thứ Bảy hàng tuần.

6. Lương thử việc:

5.000.000 VNĐ/tháng (năm triệu năm trăm ngàn đồng/tháng). Tương đương 85% mức lương khởi điểm trong trường hợp hai bên sẽ chính thức ký hợp đồng lao động.

6. Quyền lợi của người lao động khi ký hợp đồng lao động đầu tiên (thử việc đạt yêu cầu):

- Thu nhập chính thức khởi điểm (gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp) : 6.500.000 VNĐ (sáu triệu năm trăm ngàn đồng/tháng).

- Chế độ đãi ngộ của công ty: Phụ cấp công tác và Phúc lợi - theo quy định của công ty.

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Các chế độ khác, theo quy định tại Bộ luật lao động.

7. Các vấn đề liên quan:

- Hai bên sẽ ký Hợp đồng thử việc trong vòng 3 ngày, kể từ ngày thử việc đầu tiên. 

- Trước khi kết thúc thời gian thử việc 3 ngày, công ty sẽ có thông báo bằng văn bản về kết quả thử việc gửi đến chị.

- Nếu đạt yêu cầu thử việc, hai bên sẽ ký Hợp đồng lao động đầu tiên trong vòng 1 tuần kể từ ngày kết thúc thời gian thử việc hoặc theo thoả thuận giữa hai bên. Hợp đồng lao động đầu tiên (nếu được ký kết) sẽ là hợp đồng xác định thời hạn (1 năm), không bao gồm thời gian thử việc.

8. Qui định chung về làm việc/thử việc:

- Ngoài những nội dung trên, các vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của chị, với tư cách là người thử việc, sẽ được công ty bảo đảm, thực hiện theo quy định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về thử việc.

- Công việc làm thử của chị sẽ được Trưởng phòng hướng dẫn và phân công trong quá trình thử việc, và theo Bản mô tả công việc.

- Người thử việc sẽ phải có cam kết về việc chấp hành và tuân thủ Nội quy lao động và các qui định của công ty.

- Công ty đề nghị và tin rằng tất cả những thông tin mà chị đã và sẽ cung cấp cho Công ty trước và trong quá trình làm việc/thử việc là bảo đảm chính xác, đầy đủ và hoàn chỉnh. Bất kỳ việc trình bày, cung cấp sai sự thật nào - liên quan đến thông tin mà anh/chị đã cung cấp trước và trong thời gian làm việc, sẽ bị xem là hành vi gian dối, không xứng đáng và có thể được dùng làm căn cứ để chấm dứt hợp đồng thử việc.

Nhân dịp này, Công ty gửi lời chào mừng trân trọng đến chị. Công ty mong muốn và tin rằng sự hợp tác giữa hai bên là tự nguyện, trong sáng và sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trên tinh thần đó, nếu chị đã xem xét và hoàn toàn đồng ý với tất cả các qui định nêu trên và không có ý kiến nào khác, mời chị vào thử việc tại công ty theo thời gian và điều kiện đã nêu ở trên.

Chúc mừng và tin rằng chị sẽ thành công trong cơ hội của mình. Trân trọng.


                                                             TM. CÔNG TY TNHH XXX
                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                          (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)----------------------------------------
Xác nhận của Người thử việc:
( Viết tay: Tôi đồng ý nhận thử việc, theo nội dung Thư mời nêu trên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên.
- Phòng HC-NS, BGĐ. 

............

Phân tích pháp lý của luật sư Trần Hồng Phong

1. Trên thực tế, có khá nhiều doanh nghiệp không làm và gửi thư mời thử việc như trên, mà chỉ đơn giản là gọi điện thoại mời người xin việc vào thử việc. Sau đó cũng không ký hợp đồng thử việc. Điều này sẽ rất dễ dẫn đến hiểu lầm hoặc rủi ro giữa hai bên. Và trong những trường hợp như vậy, rất khó chứng minh là bên nào đúng, bên nào sai hay sự thật là thế nào - vì không có tài liệu, chứng cứ thể hiện.

2. Tôi đã từng tham gia vào một vụ kiện do người thử việc khởi kiện công ty. Lý do mà phía người thử việc đưa ra, là đã hết thời hạn 2 tháng thử việc mà doanh nghiệp không thông báo, thì xem như giữa hai bên đã phát sinh một hợp đồng lao động. Trong khi đó, phía doanh nghiệp cho rằng thời gian thử việc 60 ngày là thời gian làm việc thực tế, không bao gồm ngày nghỉ hàng tuần. Kết quả là toà đã xử cho người thử việc thắng kiện. Công ty phải "trả lương" cho người thử việc trong thời gian 1 năm, dù thực tế người lao động không làm việc ngày nào. Đây là một bài học rất đắt cho doanh nghiệp.

3. Tại những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thư mời thử việc luôn được xem là một văn bản quan trọng, không thể bỏ qua.

4. Về nội dung Thư mời thử việc, mẫu trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Các doanh nghiệp nên điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của mình. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét