Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Công khai danh tính doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT

BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất đối với các doanh nghiệp (DN) đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng kéo dài từ 3 tháng trở lên. 

Doanh nghiệp nợ BHXH sẽ bị công khai danh tính (ảnh minh hoạ)


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 5295/BHXH-BT về việc đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2017. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT để chuyển tiền đóng BHYT kịp thời cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2017 vào Quỹ BHYT trước ngày 31-12-2017.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng cường thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất đối với các DN đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, nợ tiền đóng kéo dài từ 3 tháng trở lên; cương quyết xử lý những DN cố tình chây ỳ, chậm đóng làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động (NLĐ); chỉ đạo Phòng Khai thác và thu nợ cử chuyên quản trực tiếp đến đơn vị đôn đốc thu kịp thời, không để nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Đặc biệt, BHXH các địa phương cần công khai danh tính đơn vị, DN nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, BHXH các địa phương chủ động phối hợp với ngân hàng đã ký thỏa thuận với BHXH Việt Nam về việc hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN cho đơn vị vay để trả lương cho NLĐ hoặc cho vay theo gói thầu mà có trả lương cho NLĐ thì bắt buộc kèm theo tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phần trách nhiệm phải đóng của đơn vị, DN; đồng thời, trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ chuyển vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc đôn đốc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam (qua Ban Thu) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Nguồn: K.Linh/ báo NLĐ

......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét