Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Lương làm thêm giờ & lương làm việc ban đêm

Khi NLĐ được NSDLĐ điều động làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm (với sự đồng ý của NLĐ), thì tiền lương sẽ được trả tăng thêm theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động (năm 2012). Lưu ý quy định này là mức tăng thêm TỐI THIỂU. Theo đó, nếu NLĐ làm thêm trong những ngày nghỉ Lễ, Tết thì sẽ được nhận mức lương ít nhất bằng 4 lần (400%) so với ngày làm việc bình thường. 

NSDLĐ phải trả lương tăng thêm khi NLĐ làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm (ảnh minh hoạ)

Ví dụ: Ngày thường anh A làm việc hưởng mức lương 200.000 đồng/ngày. Nếu trong các ngày nghỉ Tết, anh A được công ty điều động làm việc, thì những ngày này được xác định là anh A làm thêm giờ trong ngày nghỉ Lễ (vì theo luật anh A được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương), nên tiền lương của anh A mà công ty phải trả sẽ là (ít nhất) 400% so với ngày thường, tức 800.000 đồng/ngày. 

Dưới đây là Sơ đồ tóm lược...........

* Quy định tại Bộ luật lao động (năm 2012):

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét