Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Nghỉ trong giờ làm việc & Nghỉ chuyển ca

Để bảo đảm sức khoẻ của NLĐ, năng suất lao động, pháp luật quy định NLĐ làm việc liên tục 8 giờ thì phải được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc. NLĐ làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Làm việc phải có nghỉ ngơi. Làm căng quá không ai chịu nổi (ảnh minh hoạ)


Dưới đây là sơ đồ tóm lược:..........

* Quy định tại Bộ luật lao động (2012):

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.
3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

Điều 109. Nghỉ chuyển ca

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét