Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Quyền lợi của NLĐ trước khi nghỉ hưu 1 năm và việc khám sức khỏe

Hỏi: Thưa luật sư, công ty tôi có tình huống mong được giải thích giúp, về chế độ đối với NLĐ 1 năm trước khi nghỉ hưu. Theo luật lao động thì khi NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu (đủ tuổi + đủ năm đóng BHXH), thì trước khi nghỉ hưu 1 năm sẽ được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng/lần + nghỉ 1h/1 ngày làm việc? Vậy đối với NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu (nữ 55, nam 60), nhưng chưa đóng đủ 20 năm BHXH, và công ty vẫn ký HĐLĐ với họ để họ tiếp tục làm việc, vậy từ ngày đủ tuổi hưu (nhưng chưa đủ năm đóng BHXH) họ có được hưởng chế độ là: khám sức khỏe 6 tháng/lần + nghỉ 1h/1 ngày không? Hay là chỉ có NLĐ 1 năm trước khi đủ điều kiện hưởng lương hưu thì mới được hưởng chế độ này? Xin chân thành cám ơn. (Bao Th.)

<< NLĐ cao tuổi được hưởng rút ngắn thời gian làm việc bình thường và phải bảo đảm sức khỏe thì mới làm việc (ảnh minh họa)

Luật sư Trần Hồng Phong trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, tôi có mấy ý trao đổi như sau:

1. Về rút ngắn thời gian làm việc:

Trước hết chúng ta cần nắm rõ là khi NLĐ đến tuổi nghỉ hưu (nam 60, nữ 55) mà tiếp tục làm việc thì sẽ được xác định là "NLĐ cao tuổi". Vấn đề này được quy định tại BLLĐ 2012.

Theo quy định tại điều 166 BLLĐ 2012, thì NLĐ cao tuổi được "rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian". (Ghi chú: 1 năm trước khi nghỉ hưu NLĐ cũng được rút ngắn thời gian làm việc bình thường).

Như vậy, nếu công ty bạn tiếp tục ký HĐLĐ với NLĐ đã nghỉ hưu/đến tuổi nghỉ hưu thì NLĐ này sẽ được hưởng chế độ rút ngắn thời gian làm việc bình thường. Quãng thời gian rút ngắn này là do hai bên trao đổi thỏa thuận dựa theo điều kiện thực tế. Có thể là 1h/ngày như bạn nêu.

2. Về chế độ khám sức khỏe:

Theo quy định chung, thì trong thời gian làm việc theo HĐLĐ, NLĐ được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm. Ngoài ra, theo quy định tại điều 167 BLLĐ 2012, thì:

- NLĐ cao tuổi phải luôn bảo đảm "có đủ sức khỏe" trong thời gian làm việc theo HĐLĐ.

- Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo HĐLĐ mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, NLĐ cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo HĐLĐ.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Như vậy, theo tôi việc công ty cho NLĐ cao tuổi được hưởng chế độ khám sức khỏe 6 tháng/lần là cần thiết và đúng luật. Mình nên ghi rõ nội dung này trong HĐLĐ, như là một quyền lợi của NLĐ. Cần lưu ý là nếu kết quả khám cho thấy NLĐ cao tuổi không đủ sức khỏe để làm việc, thì hai bên phải trao đổi chấm dứt HĐLĐ.

.......

* Quy định tại BLLĐ 2012:

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Điều 166. Người lao động cao tuổi


1. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

2. Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

3. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

1. Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III của Bộ luật này.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

3. Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét