Cẩm nang


Cẩm nang của Giám đốc nhân sự:
  1. Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
  2. Bản mô tả công việc (Job description) - Phụ lục quan trọng của HĐLĐ
  3. Xây dựng hệ thống biểu mẫu hành chính về nhân sự tại doanh nghiệp
  4. Danh mục các mẫu hành chính về nhân sự
  5. Quy trình tuyển dụng & thử việc
.........

Chuyên đề đặc biệt:
Thật tuyệt vời! 


Ghi chú: từng bước bổ sung, cập nhật!

1 nhận xét: