Hợp đồng lao động


 1. Quy định về Hợp đồng lao động
 2. Các loại hợp đồng lao động (sơ đồ)
 3. Hợp đồng lao động & nội dung hợp đồng lao động (sơ đồ tóm lược)
 4. Hợp đồng lao động đầu tiên là gì?
 5. Quy định về HĐLĐ đối với giám đốc doanh nghiệp Nhà nước
 6. Ai là người có thẩm quyền giao kết/ký Hợp đồng lao động?
 7. Quy định về uỷ quyền trong giao kết Hợp đồng lao động
 8. Các giai đoạn của một HĐLĐ (sơ đồ tóm lược)
 9. Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động
 10. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?
 11. Bản mô tả công việc (Job description) - Phụ lục quan trọng của HĐLĐ
 12. Làm việc linh hoạt, xu thế thích ứng với thời kỳ 4.0
 13. Xây dựng quy chế làm việc tại nhà
 14. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
 15. Sửa đổi, kéo dài thời hạn hợp đồng lao động
 16. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
 17. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLD của Người lao động (sơ đồ tóm lược)
 18. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ
 19. Chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
 20. Thế nào là: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
 21. Quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
 22. Quyền tạm hoãn, hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ của lao động nữ mang thai
 23. Hợp đồng lao động với NLĐ cao tuổi
 24. Hợp đồng lao động vô hiệu
 25. Trình tự, thủ tục tuyên bố HĐLĐ vô hiệu của Thanh tra lao động & xử lý HĐLĐ vô hiệu
 26. Trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ
 27. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm & Cách tính trợ cấp thôi việc, mất việc làm
 28. Quy định về cho thuê lại lao động

Lưu ý: Liên quan đến HĐLĐ, trên site này còn có rất nhiều biểu mẫu - mời tham khảo trong mục Biểu mẫu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét