Quy định, nguyên tắc chung


Cơ bản về pháp luật 
 1. Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 2. Uỷ quyền và hợp đồng uỷ quyền


Pháp luật trong lĩnh vực lao động
 1. Chính sách của Nhà nước về lao động
 2. Mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở - áp dụng từ 1/1/2017
 3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quan hệ lao động
 4. Quy định về đối thoại tại nơi làm việc
 5. Đối thoại tại nơi làm việc & Hội nghị người lao động
 6. Quy định về thương lượng tập thể
 7. Quy định về Thỏa ước lao động tập thể
 8. Quyền, nghĩa vụ của Người lao động & Người sử dụng lao động
 9. Thời giờ làm việc & Thời giờ nghỉ ngơi
 10. Thời gian làm việc & Thời gian nghỉ ngơi (sơ đồ tóm lược)
 11. Quy định về nghỉ Lễ, nghỉ Tết
 12. Quy định về tiền lương, trả lương, tạm ứng lương, tiền thưởng ...
 13. Cho thuê lại lao động (sơ đồ tóm lược)
 14. Quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 15. Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ (sơ đồ tóm lược)
 16. Quy định về người lao động cao tuổi
 17. Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc
 18. Xử phạt hành chính & biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động
 19. Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
 20. Quy định về nghĩa vụ đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống thiên tai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét