Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Luật an toàn, vệ sinh lao động & Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành


(Ảnh minh hoạ)
>> Luật an toàn, vệ sinh lao động (năm 2015)

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động (2015)

 Ngày
Tên, số hiệu văn bản
Nội dung
Ghi chú

NGHỊ ĐỊNH


15/10/2018
Nghị Định số 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoàii làm việc tại VN

30/06/2017
Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

14/04/2017
Nghị định số 44/2017/NĐ-CP Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

15/05/2016
Nghị định số 37/2016/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật an toàn, vệ sinh lao động, về chế độ BH tai nạn, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

15/05/2016
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn LĐ, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường LĐ

10/05/2013
Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động


THÔNG TƯ 


Thông Tư số 19/2017/TT-BLĐTBXHQuy định chi tiết và hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
30/06/2016
Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

30/06/2016
Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe NLĐ

QUYẾT ĐỊNH


14/04/2017
Quyết định 595/QĐ-BHXH Về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét