Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Thông báo chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế (biểu mẫu)

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 36 BLLĐ (2012), khi có sự thay đổi về cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế, NSDLĐ có thể cho NLĐ thôi việc. Tức là chấm dứt HĐLĐ. Trong trường hợp này, NSDLĐ phải gửi văn bản báo trước cho NLĐ theo quy định tại Điều 38 BLLĐ. Dưới đây là mẫu thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ do thay đổi về cơ cấu tổ chức lao động. (Lưu ý: tham khảo bài liên quan phía cuối, để nắm rõ quy định của pháp luật). 

(ảnh minh hoạ)

 CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/TB-NS
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/10/2017

THÔNG BÁO
(V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động) 

 
- Căn cứ quy định tại BLLĐ (2012) và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; 
- Căn cứ Hợp đồng lao động số xxx ký ngày 01/01/2012 giữa hai bên.
- Căn cứ tình tình thực tế tại công ty và sau khi đã trao đổi với BCH Công đoàn cơ sở.

Kính gửi: Anh YYY

Công ty TNHH XXX thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động với: 

Anh: YYY. Mã số nhân viên: yyy.
Chức vụ: tài xế xe tải.
Làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn số xxx 01/01/2012.
Thời điểm chấm dứt hợp đồng: ngày 31/12/2017.
Lý do: do công ty thay đổi về cơ cấu tổ chức lao động mà không thể giải quyết việc làm cho người lao động.

Do nhu cầu về sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đang có nhiều khó khăn, hiện nay công ty có kế hoạch thay đổi cơ cấu, tổ chức lại bộ máy lao động. Theo đó, công ty sẽ giải thể tổ xe tải, chuyển sang thuê dịch vụ ngoài từ đầu năm 2018. Như vậy, công ty sẽ không có nhu cầu cho vị trí tài xế xe tải nữa.

Liên quan đến việc giải thể tổ xe tải, vừa qua công ty đã cân nhắc, xem xét việc sắp xếp, bố trí lại lao động nhưng rất tiếc là không thể giải quyết được. Vì vậy, sau khi đã thống nhất trong Ban lãnh đạo công ty và các bộ phận liên quan, trao đổi với BCH Công đoàn cơ sở, công ty rất tiếc phải đi đến quyết định sẽ chấm dứt Hợp đồng lao động với anh.

Đây là trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo qui định tại khoản 10 điều 36 Bộ luật lao động (năm 2012), quy định “Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế”.

Theo qui định tại khoản 2 Điều 38 Bộ luật lao động (năm 2012), đối với HĐLĐ không xác định thời hạn, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 45 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Do vậy, hôm nay ngày 15/10/2017, công ty XXX có văn bản này, chính thức thông báo về việc sẽ kết thúc hợp đồng lao động giữa 2 bên vào ngày 31/12/2017.

Về quyền lợi của Người lao động, tại điều 49 Bộ luật lao động (2012) quy định:

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.


Theo đó, trợ cấp mất việc làm của anh sẽ được công ty bảo đảm, thực hiện theo quy định trên. Cụ thể:

- Do HĐLĐ của anh đã được công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp, nên mức trợ cấp mất việc làm của anh sẽ là 2 tháng tiền lương. Tiền lương bình quân 6 tháng liền trước khi thôi việc của anh là: 8.000.000 đồng/ tháng.

- Tiền trợ cấp mất việc làm của anh sẽ là: 8.000.000 đồng x 2 = 16.000.000 đồng.

Ngoài ra công ty quyết định hỗ trợ thêm cho anh số tiền tương đương 03 (ba) tháng lương - bao gồm khoản tiền thưởng tháng 13 trong năm 2017, là: 24.000.000 đồng.

Tổng cộng 2 khoản: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng chẵn).

Công ty XXX ghi nhận và cám ơn những cống hiến của anh trong thời gian làm việc tại công ty. Mong anh chủ động lên kế hoạch cho những cơ hội nghề nghiệp sắp tới của mình.

Đề nghị anh vui lòng sắp xếp thời gian, sớm liên hệ với Phòng Nhân sự để tiến hành thủ tục thôi việc, cũng như được hướng dẫn, hỗ trợ về các vấn đề liên quan.

Công ty TNHH XXX chân thành chúc anh sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống.

Trân trọng.

                                                                                     TM. CÔNG TY TNHH XXX
                                                                                                    GIÁM ĐỐCNơi nhận:
- Anh YYY.
- Phòng NS, BGĐ.

...........

* Xác nhận đã nhận thông báo:

Họ về tên người nhận: ................
Ngày nhận: ............
Chữ ký: .............

...........

Bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét