Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Thông báo kết quả thử việc (không đạt yêu cầu tuyển dụng)

Theo quy định tại Bộ luật lao động, trong quá trình tuyển dụng, doanh nghiệp có thể thoả thuận với người xin việc về thời gian thử việc (làm thử), nhằm mục đích đánh giá năng lực, cũng như nhiều yếu tố khác, xem có đạt và phù hợp với yêu cầu tuyển dụng hay không. Trong khoảng 3 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải thông báo về kết quả thử việc đến NLĐ. Nội dung thông báo sẽ chỉ là một trong hai kết quả: đạt hay không đạt. 

NLĐ thử việc phải đạt kết quả tốt mới được NSDLĐ chính thức tuyển dụng, ký HĐLĐ (ảnh minh hoạ) 

Dưới đây là một mẫu Thông báo kết quả thử việc, theo hướng không đạt, mà chúng tôi đã dự thảo cho khách hàng của mình.

Ghi chú: Quy định về thử việc vui lòng xem bài >> Quy định về thử việc

........


 CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/TB-XXX 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP.HCM ngày 15 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO 

(V/v: Kết quả thử việc) 

Kính gửi:         Chị NGUYỄN YYY

Trước hết, công ty TNHH XXX gửi lời cám ơn trân trọng đến chị, về việc đã vào thử việc tại công ty trong thời gian qua.

Ngày 20/5/2017 vừa qua, hai bên (Công ty XXX) và chị có ký bản Hợp đồng thử việc. Theo đó, công ty mời chị vào thử việc tại công ty cho vị trí "Nhân viên pháp lý". Thời gian thử việc 60 ngày. Tới nay, thời gian thử việc theo thỏa thuận đã sắp kết thúc.

Qua những gì mà chị đã thể hiện trong quá trình thử việc vừa qua, công ty ghi nhận chị có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, sau khi xem xét và cân nhắc kỹ, công ty đánh giá chị có nhiều điểm chưa phù hợp với tiêu chí và điều kiện tuyển dụng của công ty. Công ty thực sự cảm thấy rất tiếc cho cả hai bên.

Căn cứ theo qui định tại Bộ luật lao động 2012 và theo nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng thử việc, nay công ty có văn bản này thông báo đến chị như sau:

* Công ty quyết định sẽ không tuyển dụng, không ký HĐLĐ với chị sau khi kết thúc thời gian thử việc.

* Lý do: chưa đạt yêu cầu tuyển dụng của công ty.


Công ty đề nghị chị vui lòng liên hệ với Phòng kế toán để nhận tiền lương thử việc đợt cuối. Đồng thời liên hệ với Phòng Hành chính – Nhân sự để làm thủ tục bàn giao công việc, thanh lý hợp đồng thử việc và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng (nếu có).

Một lần nữa, công ty gửi lời cám ơn về sự hợp tác của chị trong thời gian qua và chân thành chúc chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sớm tìm được việc làm phù hợp.

Trân trọng.


                                                             TM. CÔNG TY TNHH XXX
                                                                           GIÁM ĐỐC

                                                               (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Nơi nhận:

- Như trên.
- Phòng HC-NS.

..............

Bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét