Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị cho Người lao động thử việc (mẫu)

Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, NLĐ được NSDLĐ giao, cấp phát máy móc, thiết bị, vật dụng ... để đáp ứng cho yêu cầu công việc. Đây là những tài sản của công ty, do vậy sau khi kết thúc hợp đồng, NLĐ có trách nhiệm hoàn trả lại cho công ty. Về nguyên tắc, nếu NLĐ có lỗi, làm mất mát, hư hỏng tài sản, thì phải bồi thường.

Khi bàn giao tài sản, hai bên cần lập biên bản, ghi nhận rõ ràng (ảnh minh hoạ)
Ngoại trừ trường hợp vật dụng, công cụ làm việc có giá trị nhỏ, khấu hao nhanh như: găng tay, bút chì, bút bi, kẹp bấm ... vv, nói chung khi giao máy móc, thiết bị cho NLĐ, hai bên cần lập Biên bản bàn giao, ghi nhận rõ ràng tài sản bàn giao. Đây cũng chính là bằng chứng quan trọng, giải quyết các vấn đề có thể phát sinh về sau.

Trên thực tế, đã có những trường hợp khi bàn giao không lập biên bản, không trao đổi rõ ràng, thống nhất, dẫn đến hiểu nhầm, thậm chí tranh chấp giữa hai bên. Rất phiền phức, không đáng.

Dưới đây là một mẫu Biên bản bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng cho Người lao động thử việc. Mẫu này có thể dùng chung cho các trường hợp khác, tương tự.

.....

CÔNG TY TNHH XXX

Số:......../BB-XXX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN BÀN GIAO 
(V/v: Bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng cho NLĐ) 


Hôm nay, lúc 14h ngày 15 tháng 08 năm 2017.
Tại: Phòng Kế toán - Công ty TNHH XXX
Địa chỉ: XXX, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

* Người sử dụng lao động:

- Bà Lê AAA – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, đại diện Công ty.

- Ông Nguyễn BBB – Trưởng phòng Kế toán, người chứng kiến.

* Người lao động:

- Bà Trần CCC – nhân viên kế toán, thử việc. (Hợp đồng thử việc số XXX, ngày 15/8/2017)

Tiến hành việc bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng, là tài sản của Công ty, cho Người lao động để làm việc. Ghi nhận và thống nhất như sau:

Điều 1. Máy móc, vật dụng bàn giao

Trong thời gian thử việc, nay công ty bàn giao cho người lao động máy móc, vật dụng làm việc như sau:

 STTTên máy móc, vật dụng SL  Ghi chú
 1 Máy vi tính xách tay (laptop) Dell 1 đã sử dụng. Số máy: XXX
 2 Máy tính cá nhân Casio FX570 1 mới 100%
 3 Bộ kẹp bấm, kéo văn phòng 1 mới 100%
 4 Khay nhựa đựng hồ sơ 2 đã sử dụng


Điều 2. Quy định về việc sử dụng máy móc, vật dụng

- Người lao động có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tài sản của công ty theo đúng nhu cầu công việc, không sử dụng vào mục đích riêng.

- Không được tự ý mang tài sản được bàn giao ra khỏi công ty nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của trưởng bộ phận. 

- Nếu người lao động sử dụng, vận hành không đúng kỹ thuật, dẫn đến việc làm hư hỏng máy móc, vật dụng thì phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường. 

- Sau khi kết thúc thời gian thử việc, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao động chính thức, người lao động có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ và trong tình trạng nguyên vẹn những tài sản trên cho công ty.

Điều 3. Điều khoản chung:

Người lao động xác nhận đã nhận đủ số máy móc, vật dụng như nêu trên, cam kết bảo quản, sử dụng đúng mục đích, theo yêu cầu của công ty.

Biên bản này được lập thành 3 bản, người lao động giữ 1 bản, công ty giữ 2 bản. Mọi người đã nghe đọc lại và đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.    Người lao động  Trưởng phòng HC-NS 


         Trưởng Phòng Kế toán


..........
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét