Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Bản thoả thuận chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn

CLB Giám đốc nhân sự 

Thử việc là một khâu quan trọng trong quá trình tuyển dụng nhân sự tại một doanh nghiệp. Thông qua quá trình thử việc, NSDLĐ có cơ hội đánh giá năng lực, mức độ phù hợp của ứng viên, để đi đến quyết định có chính thức ký HĐLĐ hay không. Ngược lại, đối với NLĐ, cũng là cơ hội để đánh giá công việc, môi trường làm việc, doanh nghiệp tuyển dụng có phù hợp với nguyện vọng, khả năng của mình hay không? ...vv. Theo quy định, trong quá trình thử việc, mỗi bên có quyền "huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước". 

Mỗi bên có quyền chấm dứt thời gian thử việc trước thời hạn (ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên trên thực tế, quá trình thử việc, đặc biệt là trường hợp NLĐ thử việc thuộc dạng có trình độ đại học trở lên, công việc làm thử có liên quan đến việc bàn giao máy móc thiết bị, tài liệu hồ sơ ... thì hai bên cần thiết phải ký Hợp đồng thử việc, với những thoả thuận chặt chẽ về những vấn đề liên quan. Bao gồm cả tình huống chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn. Chứ không thể đơn giản là NLĐ ở nhà gọi điện thoại vào công ty, nói "tôi chấm dứt thử việc', trong khi chưa bàn giao lại máy móc, tài liệu cho công ty.

Dưới đây là mẫu Bản thoả thuận về việc chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn - mà các doanh nghiệp có thể tham khảo, áp dụng. Đây là một biểu mẫu thuộc Quy trình tuyển dụng nhân sự tại doanh nghiệp.

........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN THỎA THUẬN 
(V/v: Chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn thỏa thuận)

- Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động năm 2012 về thử việc.
- Căn cứ Hợp đồng thử việc số zzz đã ký ngày 15/7/2017.
- Theo sự thoả thuận và nhu cầu của mỗi bên.


Hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2017
Tại: Văn phòng CÔNG TY TNHH XXX


Hai bên gồm:

BÊN A: (Người sử dụng lao động)

CÔNG TY TNHH XXXX
Địa chỉ: xxx, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: xxx
Đại diện: Ông TRẦN XXX, chức vụ: Giám đốc.

BÊN B: (Người lao động thử việc)
Bà: YYY
Địa chỉ: yyy, , TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: yyy

Sau khi trao đổi, thống nhất, hai bên đồng ý ký kết Bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thử việc này, với nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

Hai bên đồng ý chấm dứt trước thời hạn Hợp đồng thử việc số zzz ký ngày 15/7/2017 giữa hai bên.

Lý do chấm dứt: theo nhu cầu và sự thỏa thuận của hai bên.

Thời điểm chấm dứt: ngay sau khi ký thỏa thuận này và bên B đã hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, công việc lại cho bên A.

Điều 2: BÀN GIAO HỒ SƠ, CÔNG VIỆC & NHẬN LƯƠNG THỬ VIỆC 

Bên B đã bàn giao lại đầy đủ hồ sơ, công việc lại cho Bên A. Bên A không có ý kiến nào khác.

Lương thử việc: Bên B đã nhận xong lương thử việc (1/2 tháng, tương đương 3.000.000 đồng) và không có ý kiến nào khác.

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên xác nhận hoàn toàn tự nguyện khi ký bản thoả thuận này, và cam kết tôn trọng, không có ý kiến khiếu nại về sau. Kể từ thời điểm ký thoả thuận này, hai bên không còn ràng buộc gì về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thử việc nữa.

Người thử việc cam kết tôn trọng và bảo mật những thông tin, tài liệu kinh doanh của công ty mà mình biết được hoặc được cung cấp trong thời gian thử việc. Nếu vi phạm thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

       NGƯỜI THỬ VIỆC                                                NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
     (Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                                 GIÁM ĐỐC 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét