Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

Thông báo đơn phương chấm dứt thỏa thuận thử việc

CLB Giám đốc nhân sự


Theo qui định tại khoản 2 điều 29 Bộ luật lao động năm 2012, “trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”. Điều này cho phép và mở ra khả năng một bên có thể chủ động đơn phương huỷ bỏ thoả thuận thử việc, khi xét thấy quá trình thử việc là không còn thực sự cần thiết nữa. 

NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt thoả thuận thử việc trước thời hạn (ảnh minh hoạ) Dưới đây là mẫu Thông báo chấm dứt thoả thuận thử việc trước thời hạn, do phía NSDLĐ ban hành, khi nhận thấy NLĐ thử việc có nhiều dấu hiệu thể hiện không đạt tiêu chí tuyển dụng.

........


CÔNG TY TNHH XXX

Số: xxx/TB-XXX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM ngày 15 tháng 08 năm 2017


THÔNG BÁO 

(V/v: Chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn thỏa thuận) 


Kính gửi: Chị NGUYỄN YYYTrước hết, công ty TNHH XXX gửi lời cám ơn đến chị, về việc đã quan tâm gửi hồ sơ xin việc và vào thử việc tại công ty trong thời gian vừa qua.

Ngày 20/07/2017 vừa qua, hai bên (Công ty XXX) và chị có ký bản Hợp đồng thử việc số xxx. Theo đó, công ty mời chị vào thử việc tại công ty với vị trí là Nhân viên pháp lý. Thời gian thử việc 60 ngày (đến ngày 20/09/2017).

Tới nay, tuy thời gian thử việc theo hợp đồng chưa kết thúc, nhưng qua những gì mà chị đã thể hiện trong quá trình làm việc vừa qua, công ty nhận thấy chị có nhiều điểm chưa phù hợp với tiêu chí và điều kiện tuyển dụng của công ty.

Ngoài ra, về mặt ý thức kỷ luật, công ty cũng nhận thấy chị đã nhiều lần vi phạm kỷ luật lao động về thời gian làm việc (3 lần đi trễ, từ 15 - 30 phút).

Do vậy, công ty đánh giá việc tiếp tục kéo dài thời gian thử việc đối với chị là không cần thiết nữa.

Theo qui định tại khoản 2 điều 29 Bộ luật lao động năm 2012, “trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”; đồng thời với thiện chí sớm giải quyết để chị có thêm thời gian tìm công việc mới, nay công ty có văn bản này thông báo đến chị như sau:

* Công ty quyết định đơn phương chấm dứt “Hợp đồng thử việc” đã ký ngày 20/07/2017 giữa hai bên.
* Thời gian chấm dứt chính thức: hết ngày 16/08/2017.

Công ty đề nghị chị vui lòng liên hệ với Phòng kế toán để nhận tiền lương thử việc tính đến hết ngày 16/08/2017. Đồng thời liên hệ với Phòng Hành chính – Nhân sự để làm thủ tục bàn giao công việc, thanh lý hợp đồng thử việc.

Công ty gửi lời cám ơn về sự hợp tác của chị trong thời gian qua và chân thành chúc chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sớm tìm được công việc phù hợp.

Trân trọng.

                                                   TM. CÔNG TY TNHH XXX
                                                                 GIÁM ĐỐCNơi nhận:
- Như trên.
- Phòng HCNS, Phòng KT (lưu)

..........


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét