Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Phiếu nhận xét, đánh giá thử việc (biểu mẫu)

Thử việc là giai đoạn làm thử của NLĐ, được pháp luật quy định. Đây cũng là cơ hội để cả hai bên (NLĐ và NSDLĐ) xem xét, đánh giá về nhau để đi đến quyết định cuối cùng là có chính thức giao kết HĐLĐ với nhau hay không? Riêng đối với doanh nghiệp (NSDLĐ), thì việc nhận xét, đánh giá về kết quả thử việc là rất quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu, mục tiêu tuyển dụng. Mặt khác, việc này cần phải thực hiện toàn diện và kịp thời, để có quyết định cuối cùng chính xác, hiệu quả. Nếu đã hết thời gian thử việc, mà NSDLĐ còn chần chừ, chưa quyết mà vẫn chấp nhận cho NLĐ làm việc, thì đồng nghĩa với việc giữa hai bên đã phát sinh một quan hệ/HĐLĐ.

Công ty mình có nên tuyển dụng anh chàng này không ta? (ảnh minh hoạ)


Dưới đây là một mẫu Phiếu nhận xét, đánh giá thử việc của một doanh nghiệp, mà chúng tôi đã tư vấn, góp ý. Các doanh nghiệp có thể tham khảo, áp dụng.

Lưu ý:

- Không nhất thiết phải có phần tự đánh giá của người thử việc. Nếu thấy cần, thì nên tách thành tờ riêng, bảo đảm sự tế nhị, tôn trọng.

- Phiếu nhận xét, đánh giá thử việc phải được hoàn tất đúng thời hạn và thông báo đúng luật định cho người thử việc. Phiếu này là một biểu mẫu thuộc "Quy trình tuyển dụng, thử việc".

...........


CÔNG TY TNHH XXX

Mã số nhân viên: XXX/2017
Ngày bắt đầu thử việc: 15/08/2017
Ngày kết thúc thử việc: 15/10/2017


* Ngày hoàn tất Phiếu: 10/10/2017

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: YYY - Năm sinh: 1990.
Số CMND: yyy cấp ngày yyy tại yyy.
Địa chỉ cư trú: yyy
Số điện thoại: yyy
Email: yyy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
Năm tốt nghiệp: 2013.

2. Thông tin thử việc:

Bộ phận làm việc: Phòng kinh doanh.
Chức danh làm thử: Nhân viên kinh doanh.
Hợp đồng thử việc số: YYY/2017 ký ngày 15/08/2017.


NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

I. Người thử việc tự đánh giá:
(Ghi chú: Tờ riêng, giao cho người thử việc tự đánh giá 5 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, bấm chung vào Phiếu này)

1. Tự nhận xét, đánh giá về kết quả/hiệu quả làm việc trong thời gian thử việc:
-
-

2. Ý kiến, nguyện vọng, đề xuất với Công ty (nếu có):

-
-

Ngày:………………………
Ký tên (ghi rõ họ tên): ……………………………..


........

II. Quản lý trực tiếp/Trưởng bộ phận nhận xét, đánh giá & đề xuất:

1. Mức độ hoàn thành, kết quả công việc:

- Điểm số (thang 10):
- Diễn giải:


2. Phẩm chất cá nhân nổi trội:
-

3. Trình độ chuyên môn, kỹ năng:

-
-

4. Thái độ ứng xử, quan hệ đồng nghiệp:
-

5. Khả năng làm việc độc lập và phối hợp Nhóm:
-

6. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật:

-
6. Đề xuất: (ghi rõ có nên tuyển dụng hay không? vì sao?)
-
-

Ngày : ……………………..
Ký tên (ghi rõ họ tên):………………………………III. Trưởng Phòng nhân sự nhận xét, đánh giá & đề xuất:

1. Về hồ sơ xin việc & kỹ năng mềm:

-
-

2. Nhận xét, đánh giá chung:

-

3. Đề xuất: (ghi rõ có đồng ý tuyển dụng hay không? vì sao?)
-


Ngày ……………………….
Ký tên (ghi rõ họ tên):……………………………….IV. Ý kiến & Quyết định của Giám đốc công ty:

1. Ý kiến:
-
-

2. Quyết định (đánh dấu vào ô phù hợp):

- Tuyển dụng:
- Không tuyển dụng:


                                                        Ngày .... tháng ..... năm 2017
                                                           GIÁM ĐỐC CÔNG TYNơi nhận:
- Phòng Nhân sự.
- Ban giám đốc.

.......

Tuyển dụng, thử việc

Quy định, nguyên tắc:
  1. Quy trình tuyển dụng & thử việc
  2. Quy định về thử việc
  3. Hồ sơ xin việc gồm những gì?
  4. Quy định về tuyển dụng lao động trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất ...
  5. Quyền lợi, chế độ của người lao động trong thời gian thử việc

Biểu mẫu liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét