Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Gồm 2 phần:
1. Các quy định
2. Thủ tục hành chính
........

Lưu ý quan trọng: Từ ngày 1/12/2018, những quy định và biện pháp thực hiện Luật BHYT 2014 sẽ được thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.  Đồng thời, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP cũng sẽ hết hiệu lực. Chúng tôi sẽ từng bước cập nhật, bổ sung thông tin trong các bài viết.

.......

1. CÁC QUY ĐỊNH 
 1. BHXH là gì? Các chế độ của BHXH
 2. Giới thiệu & Mục lục Luật BHXH (năm 2014)
 3. Các hành vi bị nghiêm cấm về BHXH
 4. Lưu ý: Doanh nghiệp gian lận hay trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 50 triệu đồng sẽ bị xử lý hình sự
 5. Quyền, trách nhiệm của Người lao động, Người sử dụng lao động trong lĩnh vực BHXH
 6. Trách nhiệm của Người sử dụng lao động khi Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 7. Quyền, trách nhiệm của Cơ quan BHXH (Nhà nước) & phân cấp quản lý
 8. Quy định về tham gia BHXH, BHYT & Tuổi nghỉ hưu
 9. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (từ 1/1/2018, sơ đồ)
 10. Đối tượng đóng, mức đóng, tỷ lệ & phương thức đóng BHXH bắt buộc
 11. NLĐ thử việc không có chế độ BHXH, BHYT bắt buộc
 12. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/06/2017 (mới nhất)
 13. Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 - về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
 14. Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 - quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH
 15. Quy định về việc tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện (từ 1/1/2016)
 16. Hướng dẫn tra cứu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT & BHTN (từ 6/2017)
 17. Thẩm quyền giải quyết hưởng các chế độ BHXH
 18. Các chế độ của Bảo hiểm xã hội
 19. Chế độ thai sản (BHXH bắt buộc)
 20. Chế độ ốm đau (BHXH bắt buộc)
 21. Chế độ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHXH bắt buộc)
 22. Chế độ Hưu trí (BHXH bắt buộc)
 23. Chế độ tử tuất (BHXH bắt buộc)
 24. Quy định về mẫu Sổ bảo hiểm xã hội
 25. Sổ BHXH: NLĐ có quyền giữ và quản lý sổ của mình (sơ đồ)
 26. Quy định về mẫu Thẻ bảo hiểm y tế
 27. Thẻ BHYT năm 2018: nhiều điểm mới cần biết (1/2018)
 28. NLĐ biết quyền lợi của mình từ các thông tin ghi trên Thẻ bảo hiểm y tế
 29. Trình tự, thủ tục đăng ký tham gia và mức đóng BHXH tự nguyện
 30. Mức lãi suất chậm nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

........

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1. Trình tự, thủ tục và hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN
 2. Thủ tục, trình tự đăng ký, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (sơ đồ)
 3. Trình tự thủ tục & hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH (tổng hợp, tất cả các chế độ)
 4. Quy trình chuyển cơ quan BHXH quản lý khi thay đổi địa điểm kinh doanh 
 5. Hướng dẫn tra cứu thông tin cá nhân tham gia BHXH, BHYT
 6. NLĐ có thể tự kiểm tra quá trình đóng - hưởng BHXH của mình qua mã số trên mạng (12/2017)Người lao động có trách nhiệm và quyền tham gia BHXH bắt buộc (ảnh minh họa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét