Thủ tục/ Quy trình nhân sự

Thủ tục/ Quy trình nhân sự tại doanh nghiệp
 1. Quy trình tuyển dụng & thử việc 
 2. Quy trình giao kết hợp đồng lao động 
 3. Quy trình bổ nhiệm, phân công lao động 
 4. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc 
 5. Quy trình đánh giá thi đua, khen thưởng
 6. Quy trình chấm công 
 7. Quy trình tăng lương 
 8. Quy trình điều chuyển công tác 
 9. Quy trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 
 10. Quy trình điều chỉnh, thay đổi nội dung HĐLĐ 
 11. Quy trình đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ 
 12. Quy trình gia hạn, ký HĐLĐ mới 
 13. Quy trình theo dõi và quản lý một HĐLĐ
 14. Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động 
 15. Quy trình xử lý kỷ luật tại doanh nghiệp 
 16. Quy trình ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động 
 17. Quy trình ký Thỏa thuận về chi phí đào tạo 
 18. Quy trình chấm dứt HĐLĐ
 19. Quy trình bàn giao công việc khi chấm dứt HĐLĐ 
 20. Quy trình cách chức 
 21. Quy trình xây dựng và ban hành Nội quy lao động 
 22. Quy trình xây dựng, thương lượng và ban hành Thoả ước lao động tập thể 
 23. Kỹ năng lập Biên bản họp xử lý kỷ luật lao động 
 24. ...vv và vv ... 

Ghi chú: Đang liên tục cập nhật, bổ sung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét