Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Mỗi năm, với tư cách là NSDLĐ, doanh nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của mình, tự kết luận việc kiểm tra và có trách nhiệm gửi Báo cáo tự kiểm tra cho cơ quan nhà nước về thanh tra lao động khi có yêu cầu bằng văn bản. Việc báo cáo thực hiện trực tuyến và theo mẫu (qua mạng internet). Vấn đề này được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH của BLĐTBXH, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

<< Nhớ tự kiểm tra để tránh bị "tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau" nhé! (ảnh minh họa)

Thông Tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH - quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Thông tư này hướng dẫn việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến; trách nhiệm của người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động. Thông tư này áp dụng đối với người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động. Theo đó, người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

<< Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra (ảnh minh họa)

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Quy định về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ls. Trần Hồng Phong giới thiệu

Theo quy định tại Điều 2 Khoản 2 Luật bảo hiểm xã hội (2014), trong một số trường hợp cụ thể, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về vấn đề này.

<< Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có tham gia BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ thuộc BHXH bắt buộc gần giống như NLĐ Việt Nam (ảnh minh họa) 


Nghị Định số 143/2018/NĐ-CP - quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoàii làm việc tại VN

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đối tượng áp dụng là NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại VN thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động và có HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với NSDLĐ tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2018.

<< Ngày càng có nhiều người nước ngoài vào làm việc tại VN theo hợp đồng lao động. Đối tượng này cũng tham gia BHXH bắt buộc (ảnh minh họa)

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP - sửa đổi, bổ sung NĐ 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật lao động về tiền lương


Ngày 13/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định  số 121/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/11/2018, sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP - quy định chi tiết một số điều trong Bộ luật lao động về tiền lương. Theo đó,  "đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp".


<< Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. (ảnh minh họa)

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Quý 2/2018: thu nhập của lao động trình độ đại học khoảng 7,87 triệu đồng/tháng


Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa công bố bản tin thị trường lao động Việt Nam quý 2 năm 2018. Theo đó, cơ cấu về người thất nghiệp có sự chuyển biến nhẹ. Mức thu nhập bình quân của NLĐ nói chung khoảng 5,62 triệu đồng/tháng. Dưới đây là một số số liệu đáng lưu ý: 
<< Lao động trình độ đại học có thu nhập bình quân cao nhất trong cơ cấu lao động, khoảng 7,87 triệu đồng/tháng (ảnh minh họa)

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

8 tháng đầu năm 2018: giải quyết trên 539 ngàn trường hợp nhận trợ cấp 1 lần

CLBGĐNS: 8 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và giải quyết cho 539.527 trường hợp NLĐ đề nghị hưởng trợ cấp một lần. Đây là một tỷ lệ rất lớn trong cơ cấu lao động hiện tại.

<< NLĐ trên 35 tuổi tay nghề không cao có quá ít lựa chọn và đứng trước một tương lai bấp bênh (ảnh minh họa)

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

Mỹ: năm 2018 tiền lương tăng mạnh

Mức tăng lương trung bình hằng năm của người lao động Mỹ trong tháng 8 đạt mức cao nhất trong 9 năm qua. Cụ thể, tiền lương bình quân theo giờ ở Mỹ trong tháng 8/2018 tăng 0,4% lên 27,16 USD, giúp nâng mức lương trung bình tính theo năm thêm 2,9%, BBC dẫn nguồn từ Bộ Lao động Mỹ ngày 8/9/2018 cho hay. Đây là mức tăng lương nhanh nhất kể từ tháng 6/2009.


<< Được tăng lương, bảo đảm việc làm - ai mà chẳng thích (ảnh minh họa)

Từ 15/10/2018: bổ sung một số trường hợp tinh giảm biên chế đối với cán bộ, viên chức

Chính phủ vừa ban hành chính sách mới về tinh giản biên chế tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/10/2018). Theo đó, cán bộ, công chức (CBCC), viên chức trong biên chế và CBCC xã hưởng lương từ NSNN hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp như sau:

<< Mất việc là nỗi lo của nhiều cán bộ, viên chức trong bối cảnh Nhà nước thúc đẩy tinh giảm biên chế (ảnh minh họa)

Nghị Định số 113/2018/NĐ-CP - sửa đổi một số điều NĐ 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế

Nghị định 103/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Đối tượng áp dụng Nghị định này là cán bộ, công chức, viên chức. NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp ... không sao! 

<< Tranh biếm họa về tinh giảm biên chế công cơ quan nhà nước (ảnh minh họa)