Kỷ luật lao động, Nội quy lao độngLưu ý: Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành NĐ số 148/2018/NĐ-CP - sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 05/2015/NĐ-CP về HĐLĐ và xử lý kỷ luật lao động (có hiệu lực từ 15/12/2018). Do vậy, có một số nội dung trong các bài viết bên dưới chưa cập nhật kịp (chúng tôi có lưu ý khi đã cập nhật). Do vậy, các bạn cần tham khảo văn bản mới để bảo đảm an toàn, đúng pháp luật nhé!
.......

  1. Lưu ý quan trọng: Từ 01/01/2018: có thể bị phạt tù đến 03 năm nếu sa thải người lao động trái pháp luật
  2. Quy định về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
  3. Các hình thức kỷ luật lao động (sơ đồ tóm lược)
  4. Quy định về Nội quy lao động
  5. Nội quy lao động (mẫu)
  6. Tạm đình chỉ công việc
  7. Sa thải
  8. Ai là người có thẩm quyền xử lý và ký Quyết định kỷ luật lao động?

Biểu mẫu về kỷ luật lao động:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét