Biểu mẫu

Gồm 3 phần: 
- Phần 1: Hệ thống các biểu mẫu hành chính - nhân sự dùng trong doanh nghiệp.
- Phần 2: Hệ thống các biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động do cơ quan Nhà nước ban hành.
- Phần 3: Biểu mẫu về tranh chấp lao động, vụ án lao động.

Ghi chú: Có giá trị tham khảo, nghiên cứu. Liên tục bổ sung, hoàn thiện.
..........

Phần 1:
HỆ THỐNG CÁC BIỂU MẪU 
HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
(Với phần bình luận & phân tích pháp lý của luật sư)


Phần 1: NGƯỜI SỬ DỤNG LĐ & TẠI DOANH NGHIỆP

* Văn bản pháp lý cơ bản về lao động:
 1. Nội quy lao động (mẫu 1)
 2. Nội quy lao động (mẫu 2)
 3. Thỏa ước lao động tập thể (mẫu 1)
 4. Thoả ước lao động tập thể (mẫu 2)
 5. Thoả ước lao động tập thể (mẫu 3)

* Quy định, quy chế, chính sách của doanh nghiệp
 1. Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc
 2. Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
 3. Quy chế Hội nghị người lao động
 4. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc
 5. Quy chế tiếp NLĐ/đoàn viên Công đoàn của Công đoàn cơ sở
 6. Quy chế hoạt động của Ban nữ công Công đoàn cơ sở
 7. Quy trình tuyển dụng & thử việc
 8. Quy chế tiền lương
 9. Quy chế khen thưởng
 10. Chính sách đào tạo nhân lực (Quy chế đào tạo)
 11. Chính sách đạo đức kinh doanh
 12. Chính sách chống tham nhũng
 13. Quy định về bảo mật thông tin
 14. Quy định về việc ra - vào cổng bảo vệ Nhà máy
 15. Sổ theo dõi nhân sự 
 16. Bảng chấm công

* Thủ tục hành chính - nhân sự:
 1. Quyết định ban hành quy chế, chính sách
 2. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
 3. Quyết định ban hành Nội quy lao động
 4. Quyết định điều chuyển công tác
 5. Quyết định tăng lương
 6. Giấy uỷ quyền giao kết HĐLĐ
 7. Giấy uỷ quyền đại diện NSDLĐ xử lý kỷ luật lao động
 1. Hợp đồng lao động (nhân viên kế toán)
 2. Hợp đồng lao động (giám đốc công ty)
 3. Hợp đồng lao động (NLĐ cao tuổi)
 4. Biên bản giao nhận Hợp đồng lao động

* Phụ lục HĐLĐ:
 1. Giấy uỷ quyền giao kết HĐLĐ
 2. Bản mô tả công việc 
 3. Cam kết bảo mật thông tin 
 4. Biên bản bàn giao máy móc, công cụ làm việc
 5. Hợp đồng đào tạo nghề
 6. Phụ lục sửa đổi nội dung HĐLĐ
 7. Thông báo về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ
 8. Thông báo về việc không tái ký HĐLĐ mới
 9. Biên bản bàn giao Sổ BHXH
 10. ...

* Bản mô tả công việc (Phụ lục HĐLĐ):
 1. Bản mô tả công việc - Giám đốc điều hành (CEO)
 2. Bản mô tả công việc - Giám đốc Marketting
 3. Bản mô tả công việc - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh
 4. Bản mô tả công việc - Kế toán trưởng
 5. Bản mô tả công việc - Giám đốc tài chính
 6. Bản mô tả công việc - Giám đốc nhân sự/Trưởng phòng nhân sự
 7. Bản mô tả công việc - Giám đốc bán hàng
 8. Bản mô tả công việc - Giám sát bán hàng
 9. Bản mô tả công việc - Trưởng phòng chăm sóc khách hàng
 10. Bản mô tả công việc - Giám đốc đối ngoại/Trưởng phòng PR
 11. Bản mô tả công việc - Trưởng Kênh đại lý
 12. Bản mô tả công việc - Trưởng Kênh bán lẻ
 13. Bản mô tả công việc - Trưởng Kênh siêu thị
 14. Bản mô tả công việc - Giám đốc Chi nhánh công ty
 15. Bản mô tả công việc - Trợ lý/Thư ký giám đốc
 16. Bản mô tả công việc - Nhân viên tiếp thị/bán hàng
 17. Bản mô tả công việc - Nhân viên thu ngân
 18. Bản mô tả công việc - Nhân viên tiếp tân, trực điện thoại
 19. Bản mô tả công việc - Nhân viên hỗ trợ khách hàng
 20. Bản mô tả công việc - Nhân viên tư vấn bán hàng
 21. Bản mô tả công việc - Nhân viên tiếp thị, quảng cáo
 22. Bản mô tả công việc - Điều phối kinh doanh
 23. Bản mô tả công việc - Nhân viên kế toán
 24. Bản mô tả công việc - Nhân viên phòng Nhân sự
 25. Bản mô tả công việc - Tài xế xe tải
 26. Bản mô tả công việc - Tài xế giám đốc
 27. Bản mô tả công việc - Thủ kho
 28. Bản mô tả công việc - Thủ quỹ
 29. Bản mô tả công việc - Nhân viên bảo vệ
 30. Bản mô tả công việc - Cửa hàng trưởng
 31. Bản mô tả công việc - Nhân viên bảo trì, sửa chữa điện
 32. Bản mô tả công việc - Nhân viên điều phối kinh doanh
 33. ...vv 


* Tạm hoãn, thay đổi, bổ sung HĐLĐ:
 1. Bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (NLĐ đi nghĩa vụ quân sự)
 2. Phụ lục về việc thay đổi địa điểm làm việc
 3. Phụ lục về việc sửa đổi thời hạn Hợp đồng lao động
 4. Phụ lục về việc điều chỉnh công việc theo hợp đồng* Chấm dứt hợp đồng lao động:
 1. Đơn xin nghỉ việc
 2. Thông báo của công ty về việc không tái ký HĐLĐ sau khi hết hạn hợp đồng
 3. Bản thoả thuận chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn
 4. Thông báo chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế
 5. Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (QĐ thôi việc)
 6. Biên bản bàn giao công việc
 7. Biên bản bàn giao máy móc, vật dụng làm việc
 8. Biên bản giao Sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ

Kỷ luật lao động:
 1. Quyết định tạm đình chỉ công việc
 2. Biên bản ghi nhận sự việc xảy ra 
 3. Thư mời tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động
 4. Biên bản cuộc họp xử lý kỷ luật lao động
 5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động (sa thải)
 6. Quyết định cách chức
....

* Một số biểu mẫu/giao dịch, hợp đồng - liên quan đến nhân sự, lao động:

 1. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế........


Phần 2: 
BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH

(Ghi chú: Tải về được, trực tiếp từ các website chính thức của cơ quan Nhà nước)
...........

Phần 3:

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, VỤ ÁN LAO ĐỘNG
1. Tranh chấp lao động:


2. Vụ án lao động:
 1. Đơn khởi kiện vụ án lao động - bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét