Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Bản mô tả công việc - Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Bản mô tả công việc (tiếng anh: Job Description) là Phụ lục cần thiết và không nên thiếu của một HĐLĐ, nội dung quy định rõ công việc cụ thể của NLĐ trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Bản mô tả công việc thể hiện sự khoa học, công bằng trong phân công công việc và đánh giá năng suất lao động. Góp phần hiệu quả vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(ảnh minh hoạ)


Dưới đây là một mẫu Bản mô tả công việc mà công ty luật Ecolaw đã tư vấn cho khách hàng.

............


CÔNG TY TNHH XXX
Số: xxx/PL1-HĐLD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/07/2017

PHỤ LỤC 1 
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Vị trí: NHÂN VIÊN PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
------------------------

Tên người lao động: LÊ YYY
Hợp đồng lao động số XXX, ngày 15/07/2017
----------------------------------

I. THÔNG TIN CÔNG VIỆC & NHÂN VIÊN

Chức danh công việc: Nhân viên Phòng hỗ trợ khách hàng

Cấp bậc:  Nhân viên

Thuộc phòng/ban: Phòng Kinh Doanh

Người quản lý trực tiếp: Trưởng Phòng kinh doanh.


II. YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành.

- Hiểu biết thị trường trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt. Giọng dễ nghe.

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt.

- Chịu áp lực công việc. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

- Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

- Có từ 1 năm trong lĩnh vực làm việc


III. NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC CỤ THỂ & CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Nhiệm vụ:

- Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Tư vấn giải pháp, giới thiệu & chào bán dịch vụ, sản phẩm của công ty cho khách hàng.

- Cung cấp thông tin về kỹ thuật, giá cả sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ khách hàng trong việc chọn mua, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty.

2. Công việc cụ thể:

- Hàng ngày tiếp nhận điện thoại của khách hàng gọi tới.

- Tư vấn, hướng dẫn, trả lời những thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm của công ty (bao gồm các thông tin liên quan như giá cả, chế độ giao hàng, đổi hàng, bảo hành, tính năng kỹ thuật ...vv).

- Khi gặp trường hợp phức tạp, ngoài khả năng chuyên môn hoặc không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và báo cáo cho Trưởng phòng để có hướng giải quyết hiệu quả.

3. Chế độ báo cáo:

- Hàng tháng lập Báo cáo tổng hợp (theo mẫu) thông tin về khiếu nại của khách hàng.

- Báo cáo cho cấp trên/người quản lý trực tiếp mỗi ngày.

- Báo cáo đột suất theo yêu cầu của Giám đốc trong trường hợp đặc biệt.

VI. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Người lao động xác nhận hiểu rõ những nội dung qui định trong bản Phụ lục này về nhiệm vụ và công việc cụ thể của mình và cam kết thực hiện đúng.

Tùy thuộc vào nhu cầu và thực tế hoạt động kinh doanh của công ty tại từng thời điểm, Người sử dụng lao động có quyền thay đổi, bổ sung nội dung công việc như mô tả trong Phụ lục này, trên cơ sở có sự báo trước, trao đổi với NLĐ.

Bản mô tả công việc này là Phụ lục không tách rời của Hợp đồng lao động số xxx đã ký giữa hai bên, và có giá trị trong thời gian hiệu lực của hợp đồng lao động.

Phụ lục này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 3 bản, có giá trị như nhau. NLĐ giữ 1 bản, NSDLĐ giữ 2 bản. 

         NGƯỜI LAO ĐỘNG                                       NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
         (Ký, ghi rõ họ tên)                                         (Giám đốc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.............

Bài liên quan:Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét