Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

Thông báo giới thiệu nhân viên mới (biểu mẫu)

Tại nhiều doanh nghiệp, NLĐ được xác định là "tài sản" quý nhất. Việc tuyển dụng lao động mới vào làm việc luôn được xem là một sự kiện, niềm vui và cần thiết thông báo để mọi người trong công ty được biết, giúp người mới nhanh chóng hoà nhập, tạo không khí đoàn kết, thân thiện. Dưới đây là một mẫu Thông báo về việc giới thiệu nhân viên mới.

NLĐ mới vào làm việc cần được giới thiệu toàn công ty để nhanh chóng hoà nhập (ảnh minh hoạ)

Ghi chú: Tại những doanh nghiệp nhỏ thì có thể thông báo miệng là đủ. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp rất lớn, NLĐ tại các bộ phận, phân xưởng khác nhau ít có cơ hội gặp nhau, hay làm việc chung, thì chỉ cần giới thiệu trong Bộ phận là đủ. Thông tin giới thiệu cần vừa đủ, và không phải là thông tin "mật" hay có tính chất riêng tư của NLĐ.  

....

 CÔNG TY TNHH XXX
Số: 15/2017/TB-XXX
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. HCM ngày 15/11/2017

THÔNG BÁO 
(V/v: Giới thiệu nhân viên mới) 

Thân chào tất cả mọi người,

Ban giám đốc Công ty TNHH XXX và Phòng Nhân sự trân trọng giới thiệu thành viên mới vừa gia nhập đội ngũ của chúng ta, như thông tin dưới đây:(Ảnh 4x6 của người lao động)Chị: YYY
Sinh năm: 1985.
Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán.
Chức danh: Nhân viên kế toán.
Bộ phận: Phòng Kế toán.
Ngày bắt đầu làm việc: 15/11/2017.
Phương tiện cá nhân: Xe gắn máy HONDA – BS: 53Z5-XXXX


Ban giám đốc công ty đề nghị các bộ phận liên quan hỗ trợ, giúp thành viên mới mau chóng hoàn tất các phương tiện cần thiết cho công việc (email account, thẻ nhân viên ra vào, thẻ xe, cập nhật danh mục điện thoại, ...).

Rất mong tất cả mọi thành viên trong công ty vui vẻ hỗ trợ, giúp đỡ để chị YYY sớm hòa nhập và hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng.

                                                                                    TM. CÔNG TY TNHH XXX
                                                                                                   GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:- Dán bảng thông báo toàn công ty.
- Gửi qua email toàn công ty.
- Phòng NS-HC, KT (lưu)

......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét