Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Luật cán bộ, công chức & Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành

Luật cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.  Cán bộ công chức xét về về phương diện lao động cũng là người lao động, nhưng có điểm khác biệt là trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.


Ảnh minh họa


Click để xem >> Luật cán bộ, công chức (năm 2008)

Ghi chú: Văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức rất nhiều. Chúng tôi sẽ lần lượt cập nhật, bổ sung.

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công chức (2008)

Ngày
Tên, số hiệu văn bản
Nội dung
Ghi chú

NGHỊ ĐỊNH


31/08/2018
Sửa đổi một số điều NĐ 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế

27/4/2010
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

25/01/2010
Quy định những người là công chức


THÔNG TƯQUYẾT ĐỊNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét